Detail přístroje

Název přístroje
Analyzátor spalin TESTO 350XL
Kategorie
přístroj
Časové využití
po předchozí dohodě
Kapacita
--
Cena
dle dohody
Příkon
do 100W
Rok výroby
2003
Zapůjčení mimo ČZU
Ano
Oblast použití
analyzátor kouřových z kotlů na plynná, kapalná a tuhá paliva
Popis
Anylyzátor může měřit koncentrace těchto složek spalin: CO, CO2, NOx, CxHy (nespálené uhlovodíky), O2. Dále měří součinitel přebytku vzduchu, teplotu, diferenční tlak,... Přístroj je možno použít pro kontinuální měření, kdy jsou data ukládána do interní paměti. Pro instalaci odběrové sondy je potřeba kouřovod opatřit průchozím otvorem o průměru 8 mm.

Kontakty