Detail přístroje

Název přístroje
ICP-OES analyzátor
Kategorie
--
Časové využití
--
Kapacita
--
Cena
--
Příkon
--
Rok výroby
--
Zapůjčení mimo ČZU
Ne
Oblast použití
stanovení cca 30 prvků v kapalných vzorcích, nejčastěji využíván pro stanovení stopových koncentrací toxických kovů (Pb, Cu, Cr, Cd, As...) v kontaminovaných vodách, půdních výluzích atd.
Popis
Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem

Kontakty