Detail přístroje

Název přístroje
Kalorimetr LAGET MS - 10A
Kategorie
laboratorní přístroj
Časové využití
Dle dohody
Kapacita
--
Cena
Dle dohody
Příkon
--
Rok výroby
--
Zapůjčení mimo ČZU
Ne
Oblast použití
Popis
Adiabatický kalorimetr LAGET MS 10A se využívá ke stanovení spalného tepla a výhřevnosti tuhých biopaliv dle normy ČSN EN 14918. Principem tohoto přístroje je dokonalé spálení vzorku v prostředí stlačeného kyslíku při teplotě 25 °C. Hodnota spalného tepla se vypočítá z opravného teplotního vzestupu a efektivní tepelné kapacity kalorimetru, se zřetelem na podíly energie při zapálení, spálení zapalovacího prostředku a tepelné účinky z vedlejších reakcí. Hodnota výhřevnosti biopaliva se vypočítává z hodnoty spalného tepla, zmenšené o výparné teplo vody, vzniklé z paliva během hoření. Laboratorní kalorimetr LAGET MS 10A se skládá ze sestavené tlakové nádoby pro spalování, kalorimetrické nádoby, míchadla, teplotního čidla, zapalovacích přívodů a nádoby termostatu.

Kontakty