Detail komerčního partnera

Název firmy
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.
Právní forma
--
WWW
www.nsmascr.cz
Oblast spolupráce
transfer informací o vásledcích vědy a výzkumu, celoživotní vzdělávání obyvatel venkovského prostoru, příprava a realizace strategií, projektů zaměřených na řešení aktuálních potřeb venkovského prostoru, zadávání aktuálních témat venkovského prostoru pro BP, DP a doktorské práce
Dosavadní spolupráce
--

Kontakty