ČZU navštívil americký vědecký atašé Dr. Vreeland


Dr. Wyatt N. Vreeland z National Institute of Standards and Technology navštívil na pozvání Centra inovací a transferu technologií 24. dubna ČZU. Vreeland strávil v ČR na pozvání americké ambasády šest týdnů a to v rámci programu US Embassy Science Fellow Program 2015. Po dobu svého pobytu navštívil řadu vědecko-výzkumných institucí a center excelence v ČR a cílem bylo zmapovat situaci hlavně v oblasti chemie, biomedicinského inženýrství a IT a nalézt potenciální partnery pro budoucí spolupráci.
Na ČZU se Dr. Vreeland setkal s prorektorkou pro vědu a výzkum prof. Sedmíkovou, která jej provedla laboratořemi na Katedře veterinárních disciplín, navštívil Botanickou zahradu FTZ a laboratoře na FŽP.