Licenční rada na svém čtvrtém zasedání podpořila 3 projekty


Licenční rada, která se pravidelně schází 2x do roka, rozdělila v květnu 2015 přes 78 tis. Kč. Podpořeny byly 3 žádosti (ze čtyř řádně přijatých) a to jedna z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů a dvě z Fakulty životního prostředí. Cílem podpory Licenčního fondu jsou projekty, které by mohly v budoucnu přinést jak ČZU, tak původcům prostředky z jejich komercializace. Pro ČZU je Licenční fond nástrojem, jak motivovat vědecké týmy ke spolupráci s praxí.

Z FAPPZ žádal doc. Ing. Pavel Klouček, PhD. a to o financování nákladů spojených s podáním přihlášky vynálezu na materiál pro řízené uvolňování biologicky aktivních látek. Licenční rada doporučila tento projekt financovat v plné výši. Projekt je smysluplný a žadatel měl jasný plán jeho komercializace.

Dále byla podpořena žádost Ing. Václava Hradílka z FŽP, který žádal o financování poplatků spojených s přihláškou užitného vzoru na kajak uzpůsobený pro měření průtoků a batymetrie.

A též bylo rozhodnuto o financování evropského patentu podaného Ing. Jiřím Pavláskem, Ph.D. z Fakulty životního prostředí, který žádal o částečné financování poplatků spojených s řízením evropské patentové přihlášky na zařízení na měření časového průběhu výšky a teplotního profilu sněhové vrstvy a teploty vzduchu.

Oba žadatelé z FŽP za pomoci fakulty již vyjednávají o prodeji s potenciálními uživateli.