Vyhlášení 3. výzvy podání projektů do programu GAMA

Dne 13. října 2017 byla ukončena 3. výzva programu GAMA. Celkem bylo podáno 6 projektů z FAPPZ (2x), PEF (2x), FŽP (1x) a TF (1x) v celkové téměř 6 mil. Kč. Setkání Rady pro komercializaci, která bude projekty hodnotit a rozhodovat o přidělení finančních prostředků, se uskuteční dne 14. 11. 2017.

V rámci první a druhé výzvy bylo podpořeno 13 projektů ve výši 16,6 mil. korun. Zbývá tudíž rozdělit cca 2 mil Kč.

Program GAMA je veřejná soutěž zaměřená na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Projekt TAČR GAMA byl na ČZU zahájen v září roku 2016 a potrvá až do konce roku 2019. Celková finanční alokace pro ČZU je 18 655 824,- Kč a tato částka je rozdělována Radou pro komercializaci mezi projekty, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech, výrobních postupech nebo službách s vysokou přidanou hodnotou a vysokou pravděpodobností uplatnění na trhu.