Vyhlášení výsledků 3. výzvy projektu GAMA TAČR

Setkání Rady pro komercializaci, které se uskutečnilo 14. 11. 2017, mělo za cíl rozhodnout o přidělení finančních prostředků pro projekty přihlášené do 3. výzvy projektu GAMA TAČR. Z celkového schváleného rozpočtu projektu pro roky 2016-2019 ve výši 18 655 824 Kč bylo v rámci 1. interní výzvy rozděleno mezi 8 dílčích projektů 12 389 606 Kč (66,4 % rozpočtu), v rámci 2. interní výzvy rozděleno mezi 5 dílčích projektů 4 214 601,79 Kč (22,6 % rozpočtu) a na třetím zasedání zbývalo tedy rozdělit 2 051 616 Kč. V rámci 3. interní výzvy bylo podáno 6 projektů v celkové výši 5 981 598,- Kč. Po jednotlivých prezentacích projektů a následném hlasování rada doporučila k financování následující dva projekty -  Využití stresových testů a stimulace osiva máku jarního a řepky ozimé pro výrazné zlepšení kvality osiva a kompletnosti porostu pan Ing. Pavel Cihlář, Ph.D. z FAPPZ a Pulzní elektrický ohřívač pana prof. Dr. Ing. František Kumhála Z TF.