Festival vědy 2018 - vědecko-technická laboratoř na Kulaťáku

Centrum inovací a transferu technologií ČZU se účastnilo další zajímavé akce, která má za cíl zpopularizovat vědu a přinést jí blíže k veřejnosti. Ve středu 5. září se dejvický Kulaťák proměnil v jednu velkou věděckou laboratoř – univerzity a výzkumné instituce zde prezentovaly výsledky svého věděckého bádání. Na stánku CITT bylo k vidění několik zajímavostí– Ptáci Online - Informační server pro sledování hnízdění ptactva, Testovací kit na genetické ověření původu psa a Herba Fabrica - první městská vertikální farma v Praze, která představuje alternativu konvenční produkce zeleniny. První dva jmenované projekty jsou úspěšnými projekty z programu TAČR GAMA a Herba Fabrica je firma z podnikatelského inkubátoru Point One. Zároveň se akce zúčastnili přímo zaměstnanci CITT, kteří předávali účastníkům informace o fungování tranferu vědeckých vynálezů do praxe. Festivalu vědy přílo nejen počasí – každým rokem se stává více oblíbeným mezi nástěvníky a letos byla účast vskutku rekordní. Těšíme se tedy na příští rok!