Vyhlášení výsledků 1. výzvy projektu GAMA TAČR

Na základě hlasování Rady pro komercializaci a následného posouzení projektů agenturou TAČR vyhlašujeme výsledky 1. výzvy projektu GAMA TAČR. Do první výzvy se přihlásilo 15 projektů v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků 24 142 228,- Kč. Z toho bylo podpořeno 8 projektů ve výši 12 257 628,- Kč.

Seznam úspěšných projektů:

 
Fakulta Název projektu Rozpočet
TF Návrh metodiky dynamického měření a konstrukčních úprav válcové zkušebny pro hodnocení brzdného účinku vozidel   1 571 556,00 Kč
TF Podpora komercializace inovací radiálních odstředivých čerpadel   1 241 896,00 Kč<
FLD Sázecí adaptér pro obnovu lesa v oblastech s nedostatkem srážek   1 998 736,00 Kč
FAPPZ Šetrné hnojivo z popela po spalování biomasy   1 497 144,00 Kč
FLD Izolačně nosný stavební systém z vlnitých materiálů na bázi dřeva CORPRO a jeho prvky   841 640,00 Kč
FTZ Testovací kit na genetické ověření původu psa   2 067 424,00 Kč
FAPPZ Inovace v pachové  identifikaci osob  pro potřeby policejních sborů   1 623 072,00 Kč
PEF Akademický online fundraiser   1 416 160,00 Kč

 

Další výzva bude vyhlášená na jaře roku 2017. Veškeré informace jsou dostupné na webu www.citt.czu.cz.