Výzva na podání žádostí o čerpání prostředků z Licenčního fondu – listopad 2015

Žádost o čerpání finančních prostředků z LF na rok 2015 je možné podávat od 9.10.2015 do 12.11.2015 a to prostřednictvím elektronické žádosti umístěné na webu www.citt.czu.cz v sekci Licenční fond – Žádost o čerpání finančních prostředků z LF.

Žadatelé jsou povinni nejpozději do 16.11.2015 doručit na podatelnu Rektorátu ČZU obálku nadepsanou CITT ČZU – LICENČNÍ FOND s vytištěnou Žádostí o čerpání finančních prostředků spolu s podepsaným formulářem Souhlas děkana/ředitele pracoviště s žádostí o čerpání finančních prostředků z LF, který je umístěn na webu www.citt.czu.cz v sekci Licenční fond – související dokumenty.

Zasedání Licenční rady pro rok 2015 proběhne v druhé polovině listopadu 2015. Žadatelé (nebo jejich zástupci) budou na tento den vyzváni k prezentování své požadavky na čerpání finanční podpory z LF členům Licenční rady, která posléze navrhne jejich přidělení/nepřidělení, viz Směrnice rektora č. 3/2013 – Nástroje a orgány pro uplatňování licenční politiky ČZU.