Ukončení 2. výzvy podání projektů do programu GAMA

Dne 14. dubna 2017 byla ukončena 2. výzva programu GAMA. Celkem bylo podáno 9 projektů z FLD (2x), PEF (4x) a TF (3x) v celkové výši přes 9 mil. Kč. Setkání Rady pro komercializaci, která bude projekty hodnotit a rozhodovat o přidělení finančních prostředků, se uskuteční 18. 5. 2017 od 13h v zasedací místnosti v 7. patře Rektorátu. Po posouzení projektů agenturou TAČR  budou vyhlášeny výsledky.

Program GAMA je veřejná soutěž zaměřená na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Projekt TAČR GAMA byl na ČZU zahájen v září roku 2016 a potrvá až do konce roku 2019. Celková finanční alokace pro ČZU je 18 655 824,- Kč a tato částka je rozdělována Radou pro komercializaci mezi projekty, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech, výrobních postupech nebo službách s vysokou přidanou hodnotou a vysokou pravděpodobností uplatnění na trhu.

V rámci první výzvy bylo podpořeno 8 projektů ve výši 12 257 628,- Kč.