Návštěva Delegace z Etiopie: Představení Systému Podpory Podnikání v ČR

V pátek 21.06.2024 Oddělení transferu technologií (OTT) hostilo delegaci z Etiopie. Hlavním cílem této návštěvy bylo představit komplexní systém podpory podnikání v České republice, zaměřený na propojení podnikatelské a univerzitní sféry.

Delegace z Etiopie, složená z významných představitelů Etiopské obchodní komory z Adis Abeby, dorazila do Česka na pozvání Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Hlavními body programu byly návštěvy a prezentace oddělení Transferu Technologií ČZU a podnikatelského inkubátoru Point One, zejména podpora inovací a podnikání studentů i zaměstanců univerzity.

Oddělení Transferu Technologií ČZU

Delegaci byly představeny hlavní činnosti OTT, které zahrnují:

  1. Identifikace a ochrana inovací: Oddělení pomáhá vědcům a výzkumníkům identifikovat potenciálně komerčně využitelné inovace a zajišťuje jejich právní ochranu prostřednictvím patentů a dalších forem duševního vlastnictví.
  2. Podpora spolupráce s komerčním sektorem: Transfer technologií je zásadní pro propojení akademického výzkumu s komerčními partnery. Oddělení zprostředkovává spolupráci mezi vědci a podnikateli, což vede k efektivnímu využití vědeckých poznatků v praxi.
  3. Finanční podpora a granty: Delegace byla informována o možnostech financování výzkumu a vývoje, včetně grantových programů a dalších zdrojů finanční podpory, které na ČZU využíváme.

Podnikatelský Inkubátor Point One

Podnikatelský inkubátor Point One je dalším klíčovým prvkem v systému podpory podnikání na ČZU. Inkubátor se zaměřuje na podporu začínajících podnikatelů a inovátorů prostřednictvím:

  1. Mentoring a vzdělávání: Point One poskytuje začínajícím podnikatelům přístup k široké škále mentorů a odborníků, kteří jim pomáhají rozvíjet jejich podnikatelské dovednosti a znalosti. Vzdělávací programy zahrnují workshopy, semináře a individuální konzultace.
  2. Networking a komunita: Delegace měla možnost se seznámit s dynamickou strukturou podnikatelů a inovátorů, kteří v inkubátoru působí. Networkingové akce a setkání podporují sdílení zkušeností a nápadů mezi členy komunity.
  3. Prostor a infrastruktura: Delegaci byly představeny moderní pracovní prostory a technologická infrastruktura, která začínajícím podnikatelům umožňuje realizovat své projekty v profesionálním prostředí inkubátoru Point One.

 

Návštěva delegace z Etiopie byla přínosná pro obě strany. Etiopští hosté získali cenné poznatky a inspiraci pro rozvoj podobných systémů podpory podnikání ve své zemi. Na druhé straně měla ČZU příležitost představit své úspěšné iniciativy a prohloubit kontakty, které ve východní Africe dlouhodobě rozvíjí. Všichni zúčastnění se potom shodli na zásadním významu uplatnění výsledků vědy a výzkumu v praxi. Výchozí podmínky jsou v obou zemích dost odlišné, ale i tak jsou překážky a výzvy stojící před výzkumníky i podnikateli nakonec velice podobné.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.