7. zasedání Rady pro komercializaci ČZU

Vzhledem ke koronavirové krizi se utišil ruch v prostorách ČZU a na řadu přišly vymoženosti dnešní doby. Aktivity se přenesly do online prostředí a taktéž i 7. zasedání Rady pro komercializaci ČZU probíhalo formou aplikace ZOOM dne 21.4.2020 od 13:00.

Na programu dne byly dvě zásadní události:

  • Výběr z přihlášených žadatelů do 1. výzvy programu GAMA 2

              - Z celkově zaregistrovaných 28 dílčích projektů jich Rada pro komercializaci ČZU vybrala pět.              

Přidělená dotace na tyto projekty činí 7.917.898 CZK a spuštěné byly od 1.6.2020.

 

              A nyní trochu blíže k jednotlivým projektům a jejich řešitelům:

  1. Ing. Lucie Ackermann Blažková, Ph.D. (FTZ)

-> Vytvoření funkčního vzorku hlavy pro 3D tisk polyisopronových (pryžových) produktů

- Posunutí procesu vulkanizace polyisoprenu, který se bude realizovat přímo v 3D hlavě, bude se tedy jednat o reakční nádobu. Uvedený způsob je světově unikátní. Výstupem projektu bude jednak chemické know-how a jednak konstrukce hlavy.

  1. Mgr. Ing. Tomáš Klouček, Ph.D. (FŽP)

-> Pokročilé metody detekce stromů napadených kůrovcem

- Nabízené řešení počítá se zdokonalením již vyvinutého nástroje (Aplikace BROUK) o podrobnější a preciznější parametry stromů i sofistikovanější metody detekce napadených stromů.

  1. prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c. (FAPPZ)

-> Termická dekontaminace odpadních sádrovců a vývoj hnojiva

- Katalytické odstranění toxických prvků ze sádrovce a produkce minerálního, vícesložkového hnojiva s pozvolným uvolňování síry.

  1. doc. Ing. Milan Gaff, Ph.D. (FLD)

-> Vývoj obnovitelných smart materiálů a hybridních kompozitních materiálů na bázi WPC granulátů jako základní suroviny pro výrobu kompozitních materiálů z recyklovaných plastů a biomateriálů

  1. Ing. Veronika Legarová, Ph.D. (FAPPZ)

-> Mléčný výrobek s upravenými dietetickými a nutričními vlastnostmi

- Technické řešení spočívá v přípravě vhodných surovin, tedy různých druhů mléka a stejně tak různých druhů sladiny v optimálních koncentracích a poměrech, a zajištění stability výrobku pro distribuci na trh. Jedna z dalších možných variant by mohla řešit technický problém využití vedlejšího produktu při výrobě sýru, a to syrovátka, která jsou mnohými spotřebiteli vnímána jako odpad i přes vysoký obsah esenciálních aminokyselin.

 

 

  • Rozhodnutí o pokračování dílčích projektů OP PPR Realizace proof-of-concept aktivit ČZU

              - Do druhé fáze byly odsouhlaseny všechny dosavadní projekty, tedy:

KZ01 - Komercializace testování použitelnosti a programového vybavení VA-UX a CTDC-UX, řešitel: Ing. Jan Masner, Ph.D. (PEF)

KZ02 - Komercializace komplexního systému sdílení studijních materiálů LABYRINT, řešitel: Ing. Jan Jarolímek, Ph.D. (PEF)

KZ03 - Social Network Analyser For Research (SNAFR), řešitel: Ing. Ladislav Pilař, MBA, Ph.D. (PEF)

KZ04 - Smart point for smart city, řešitel: doc. Ing. Milan Gaff, PhD. (FLD)

KZ06 - Model správy a rozvoje ovocných sadů jakožto významných městských ekosystémů, řešitel: doc. Ing. Jakub Horák, Ph.D. (FLD)

KZ07 - Strategie zajištění chytrého managementu města (Smart City) prostřednictvím moderních environmentálních nástrojů (LCA a EU ETV), řešitel: Ing. Lenka Wimmerová, MSc., Ph.D. (FŽP)

KZ08 - Nové smart potraviny na bázi mikropartikulárních rostlinných bílkovin pro školní stravování, řešitel: Ing. Stanislav Rojík, Ph.D. (PEF)

KZ09 - Vývoj prodyšného ochranného oděvu s nanovlákennou vrstvou, řešitel: Ing. Michal Chocholoušek, Ph.D. (PEF)

KZ10 - Systém pro měření potenciálu kritičnosti a rizikovosti projektů, řešitel: prof. RNDr. Helena Brožová, CSc. (PEF)

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.