Nová směrnice k zakládání spin-off společností na ČZU

Oddělení transferu technologií (OTT) představí novou směrnici, která provede zájemce procesem zakládání spin-off společností na ČZU. Směrnice souvisí jak s naplňováním tzv. třetí role univerzity, tak se Strategií mezisektorové spolupráce, jež vzniká v rámci grantového projektu HR Award a současně též s aktivitami týkajícími se správy duševního vlastnictví. Tato aktivita je důležitým mezníkem pro podporu aplikovaného výzkumu v prostředí univerzit a inovativního podnikání v ČR. Účelem realizace směrnic je podat pomocnou ruku zaměstnancům univerzity, kteří mají potenciál a ambici převést výsledky výzkumu a vývoje z laboratoří do praxe.

Při realizaci směrnic se OTT inspirovalo jak v Česku, tak zejména na západě od nás, kde zakládání a rozvoj takových společností je běžnou praxí. Marek Houda, hlavní autor směrnice, k tématu vysvětluje: „V ČR jsme na poli univerzit, co se týče zakládání spin-off společnos­tí, stále ještě na začátku, i když existují výjimky. Velkou inspirací pro nás byla ETH Zurich, jejichž varianta je velmi blízká našim podmínkám na ČZU.“

„Sám stát plánuje prostřednictvím stra­tegických dokumentů a programů, jako je Country for the Future, a připravovanými finančními/nefinančními nástroji toto pro­středí chytrých inovací stimulovat. Naším úkolem je v tomto kontextu podporovat vědce, kteří mají podnikatelského ducha a současně ambici převést výsledky výzkumu a vývoje ČZU do praxe,“ objasňuje pro­rektor pro rozvoj ČZU profesor Václav Hejnák.

j„Výchozím principem pro zakládání těchto obchodních společností je existence duševního vlast­nictví ČZU, které má být rozvíjeno, funkční tým společnosti a existence realistického podnikatelského záměru. Velká péče bude dále věnována financování rozjezdu těchto mladých společností prostřednictvím ventu­re kapitálu. Budujeme v tomto smyslu okolo našeho podnikatelského inkubátoru Point One pool investorů, kteří by měli zájem do konkrétního projektu vstoupit,“ říká Marek Houda, vedoucí OTT a Point One.

OTT věří, že novým systémem univerzita odborné i laické veřejnosti prokáže, že i v jejím prostředí vznikají unikátní techno­logie a řešení, které mají využitelnost pro společnost a má tedy smysl je promítnout do spin-off společností. Pokud se v čase udrží a budou úspěšné, mohou tak být nejen finančním přínosem pro univerzitu a posílit její image, ale také podpořit konkurenceschopnost domácího sektoru v mezinárodním prostředí.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.