Výzva č. 4 na Pražský voucher na inovační projekty

Magistrát Hlavního města Prahy vyhlásil již 4. výzvu v pořadí na projekt „Pražský voucher na inovační projekty“, registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605, jenž je podporován z Evropských strukturálních a investičních fondů a spolufinancován prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR. (prazskyvoucher.cz)

Cílem tohoto projektu je zvýšit míru mezisektorové spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací a využívání expertních kapacit a kvalitního přístrojového zázemí ke zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků působících v Praze.

Mezi podporované aktivity patří:

  • nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří
  • vývoj softwaru, hardwaru
  • návrh nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, nových typů zařízení, výrobků, materiálů a metod
  • optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů, materiálu s cílem výrazného zvýšení efektivity nebo snížení nákladů firmy
  • měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty, pokud jsou uvedené činnosti součástí projektu vývoje nebo zavádění nového produktu (výrobku, služby nebo procesu)

Dotaci (voucher) je možno získat až do výše 500.000 Kč s podporou 75 % nebo 500.000 Kč a více s podporou 50 %. Rozsah dotace na projekt je od 75.000 Kč až do 2.000.000 Kč. Celkově je alokováno na výzvu 50.213.400 Kč. Maximální délka dílčího projektu je do 6 měsíců od zahájení.

Příjem žádostí je do 17.9.2020

Více informací bude prezentováno na semináři dne 11.8.2020 od 14:00 v zasedací místnosti rektorátu ČZU (5. patro, číslo dveří 511), kde vystoupí zástupce Magistrátu hl. m. Prahy, do jehož gesce tento program spadá. Prosíme o registraci do 10.8.2020 12:00 na email: houdam@rektorat.czu.cz.)

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.